Πληροφορίες   
DEMO   
F.A.Q     
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ  
Ιστορικό   
Νομοθεσίες

Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
Προσθήκες νέας έκδοσης FEDRA Plus, Φέρουσα τοιχοποιία:

Αντιμετώπιση πρόσθετων κατασκευών στα κτίρια φέρουσας τοιχοποιίας.

Προστέθηκαν στοιχεία κατασκευών από Οπλισμένο σκυρόδεμα, Χάλυβα, Σύμμικτα, Ξύλο και Γεωτεχνικά σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 2, 3, 4, 5 και 7.
Επίσης βοηθήματα για υπολογισμό Φορτίο Χιονιού-Ανέμου σύμφωνα με Ευρωκώδικα 1 και για τις μηχανικές ιδιότητες της τοιχοποιίας σύμφωνα με Ευρωκώδικα 6.
Τόξα - Θόλοι.

Προς παραγγελία
Τα υπολογιστικά αντικείμενα που προστέθηκαν είναι:
Ευρωκώδικας 1, Φορτία κατασκευών

Ευρωκώδικας 2, Οπλισμένο σκυρόδεμα
Ευρωκώδικας 3, Δομικός χάλυβας

Ευρωκώδικας 4, Σύμμικτες κατασκευές
Ευρωκώδικας 5, Ξύλινες κατασκευές

Ευρωκώδικας 6, Φέρουσα Τοιχοποιία

Ευρωκώδικας 7, Γεωτεχνικός σχεδιασμός

Φορτία κατασκευών, Χιόνι – Άνεμος,  Ευρωκώδικας 1

Χαρακτηριστικό φορτίο χιονιού επί του εδάφους
Υπολογισμός φορτίου χιονιού επί του εδάφους σύμφωνα με Ευρωκώδικα 1,
ΕΝ1991-1-3:2003
Annex C.

 
Χιόνι σε στέγες
Υπολογισμός φορτίου χιονιού σε στέγες, μονόριχτες, δίριχτες κλπ.

Άνεμος
Υπολογισμός πίεσης αναφοράς ανέμου q(z) kN/m2 από την ταχύτητα, το ύψος του κτιρίου και την τοπογραφία της περιοχής.


Οπλισμένο σκυρόδεμα, Eυρωκώδικας 2

Υπολογισμός στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε κατάσταση αστοχίας (ULS) και λειτουργικότητας (SLS).

Πλάκα τετραέρειστη

Πλάκα τριέρειστη

Πλάκα πρόβολος

Πλάκα συνεχής 1,2,3 ανοίγματα

Δοκός ενός ανοίγματος

Δοκός συνεχής 1,2,3 ανοίγματα

Μεμονομένο υποστύλωμα απλή κάμψη

Δομικός Χάλυβας, Ευρωκώδικας 3

 

Δοκός ενός ανοίγματος

Δάπεδο ενός ανοίγματος
 Στέγη ενός ανοίγματος


 Μεμονωμένο υποστύλωμα

Υποστύλωμα αμετάθετου πλαισίου


 

Σύμμικτες κατασκευές,  Ευρωκώδικας 4

Σύμμικτα δάπεδα με πλάκα από σκυρόδεμα και δοκούς από χάλυβα ή ξύλο.
Σύμμικτο δάπεδο, πλάκα σε δοκούς από χάλυβα


Σύμμικτο δάπεδο, πλάκα σε ξύλινες δοκούς
Σύμμικτο δάπεδο, χαλύβδινο έλασμα και μπετόν


Ξύλινες κατασκευές, Ευρωκώδικας 5


Ξύλινη στέγη

 

Ξύλινο δάπεδο

Ξύλινο υποστύλωμα σε θλίψη


Φέρουσα τοιχοποιία, Ευρωκώδικας 6

Μηχανικές ιδιότητες τοιχοποιίας. Πίνακες από τον Ευρωκώδικα 6, που περιλαμβάνουν:
Συντελεστές υλικών, Θλιπτική αντοχή, Διατμητική αντοχή και Καμπτική αντοχή τοιχοποιίας.  Μηχανικές ιδιότητες τοιχοποιίας

Νομογραφήματα

Χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή

Χαρακτηριστική διατμητική 
          αντοχή


Χαρακτηριστική καμπτική αντοχή

Γεωτεχνικός σχεδιασμός, Ευρωκώδικας 7

Φέρουσα ικανότητα εδάφους

Κεντρικό πέδιλο


Τοίχοι αντιστήριξης

Τοίχος υπογείουΠερισσότερα PDF...


Τόξα - Θόλοι, Υπολογισμός τόξων.

Τόξα από τοιχοποιία ή μπετόν. Εισάγετε τα γεωμετρικά στοιχεία και τις αντοχές του υλικού και επιλύετε το τόξο.
Αποτελέσματα μετατοπίσεις, διαγράμματα ροπών διατμητικών και αξονικών δυνάμεων, καθώς και εσωτερικών τάσεων.
Έλεγχος τάσεων για υπερβάσεις αντοχής.
Στα δεδομένα εισάγετε τους συντελεστές ασφαλέιας φορτίων γG για μόνιμα και γQ για κινητά, καθώς και τον συντελεστή ασφαλείας υλικού γΜ, με τον οποίο διαιρούνται οι αντοχές σε θλίψη, εφελκυσμό και διάτμηση.


Προς παραγγελία