Πληροφορίες
DEMO   
F.A.Q     
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Πρόγραμμα στατικής και δυναμικής επίλυσης διδιάστατων φορέων με πεπερασμένα στοιχεία

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
References and documentation of FRAME2Dexpress

 

 

Bathe  K. J., Wilson E. L.,"Numerical methods in finite element analysis", Prentice-Hall, Inc., 1976.
Gallagher R. H.
, "Finite element analysis, fundamentals",  Prentice-Hall, Inc.,1975.
Ghali A., Neville A. M.
, "Structural analysis a unified clasical and matrix approach", Chapman and Hall, 1978.
Huebner K.H
, "The finite element method for engineers", John Wiley and Sons, 1975.
Jennings A.
, "Matrix computation for engineers and scientists", John Wiley and Sons, 1977.
Meek J. L.
, "Matrix structural analysis", McGraw-Hill, 1971.
Zienkiewicz O.C.
, " The finite element method in engineering science". 2nd Ed. McGraw-Hill, 1971.


Ευρωκώδικες Οι Ευρωκώδικες είναι Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) και έχουν σκοπό να εναρμονίσουν όλους τους κανονισμούς υπολογισμού των Κρατών Μελών για τη στατική επάρκεια των δομημάτων καθώς και όλων των μερών που το απαρτίζουν (δομικών στοιχείων και προϊόντων).

Ευρωκώδικας 0: ΕΝ1990 Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων
Ευρωκώδικας 1: ΕΝ1991 Βάσεις σχεδιασμού και δράσεων στις κατασκευές
Ευρωκώδικας 2: ΕΝ1992 Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα
Ευρωκώδικας 3: ΕΝ1993 Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών
Ευρωκώδικας 4: ΕΝ1994 Σχεδιασμός συμμείκτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα
Ευρωκώδικας 5: ΕΝ1995 Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών
Ευρωκώδικας 6: ΕΝ1996 Κατασκευές από τοιχοποιία
Ευρωκώδικας 7: ΕΝ1997 Γεωτεχνικός σχεδιασμός
Ευρωκώδικας 8: ΕΝ1998 Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών
Ευρωκώδικας 9: ΕΝ1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο


Ευρωκώδικας 1 (EC1) ΕΝV 1991 Βάσεις σχεδιασμού και δράσεων στις κατασκευές
Ευρωκώδικας 2 (EC2) ΕΝV 1992 Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα
Ευρωκώδικας 3 (EC3) ΕΝV 1993 Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών
Ευρωκώδικας 4 (EC4) ΕΝV 1994 Σχεδιασμός συμμείκτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα
Ευρωκώδικας 5 (EC5) ΕΝV 1995 Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών
Ευρωκώδικας 6 (EC6) ΕΝV 1996 Κατασκευές από τοιχοποιία
Ευρωκώδικας 7 (EC7) ΕΝV 1997 Γεωτεχνικός σχεδιασμός
Ευρωκώδικας 8 (EC8) ΕΝV 1998 Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών
Ευρωκώδικας 9 (EC9) ΕΝV 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο