Πληροφορίες   
F.A.Q     
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Πρόγραμμα Πυροπροστασίας Κτιρίων
RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
Με το πρόγραμμα winΠΥΡΟ εκπονείτε την μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας κτιριακών έργων και το Τεύχος Ενεργητικής Πυροπροστασίας για αίθουσες κοινού, καταστήματα, βιομηχανίες-βιοτεχνίες και υφιστάμενα ξενοδοχεία.
Το πρόγραμμα βασίζεται στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80 Α’ 07/05/2018) και στο Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32 Τ.Α. της 17-2-1988).
Νέα έκδοση προγράμματος σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων (ΦΕΚ 3475 Β΄ 24/5/2023). H αναβάθμιση μπορεί να ενεργοποιηθεί στα λογισμικά winΠΥΡΟ, winΦΟΡΑΜ και FEDRA.
Χρήσεις κτιρίων

·    Κατοικία, πολυκατοικίες, μονοκατοικίες
·   
Χώροι Εμπορίου
·   
Χώροι Στάθμευσης
·   
Γραφεία
·   
Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες
·   
Αποθήκες
·   
Χώροι συνάθροισης κοινού
·   
Χώροι Υγείας και Πρόνοιας
·   
Χώροι προσωρινής διαμονής
·   
Υφιστάμενα ξενοδοχεία
·   
Εκπαιδευτήρια

 

 

Όροφοι και είδη χώρων

  • Καθορίζονται οι χρήσεις του κτιρίου και ο αριθμός των ορόφων της χρήσης που επιλέγετε.
 
  • Άμεση εποπτεία αποτελεσμάτων και υπολογισμών με αυτόματη παραγωγή του τεύχους μελέτης παθητικής πυροπροστασίας.

    Με οποιαδήποτε αλλαγή των δεδομένων εμφανίζονται άμεσα τα νέα αποτελέσματα υπολογισμών.

  • Εξίσωση χώρων ορόφων, αυτόματη δημιουργία ορόφων με ίδιες ιδιότητες.

Προεπισκόπηση και εκτύπωση τεύχους

  • Εκτύπωση πλήρους τεύχους μελέτης παθητικής πυροπροστασίας για έκδοση πολεοδομικής άδειας.
  • Εξαγωγή τεύχους σε PDF και WORD αρχεία.
  • Εκτύπωση εντύπων ενεργητικής πυροπροστασίας

Ολη η σχετική Νομοθεσία
  Βοήθεια για κάθε χρήση

  Βιβλίο οδηγιών
            Εγχειρίδιο χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή.

  • Δωρεάν ενημερώσεις προγράμματος.
Προς παραγγελία