Πληροφορίες
DEMO
F.A.Q     
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Kenaksplash200.gif (10324 bytes)      

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
 
MONA KENAK - Συνηθισμένες Ερωτήσεις (F.A.Q.) Revised: Σεπτεμβρίου 30, 2019.

Στους Μ.Θ.Χ. βάζουμε την περιβάλλουσα του τοίχου και αυτόματα αφαιρούνται δοκοί, υποστυλώματα κλπ.;
Στους Μ.Θ.Χ. δεν βάζουμε την περιβάλλουσα του τοίχου και δεν αφαιρούνται αυτόματα δοκοί και υποστυλώματα.
Ότι εμβαδά βάζουμε στους Μ.Θ.Χ. είναι τα πραγματικά εμβαδά.


Πως μπορώ να επιλέξω τύπο διπλής εκτύπωσης (duplex);
Στο μενού
[Τεύχος/Ρύθμιση εμφάνισης τεύχους/Σελίδα-Προεπισκ.], πρέπει να τσεκάρετε την "Εκτύπωση δύο όψεων" και να επιλέξετε 1 ή 2 για διαφορετικές κατευθύνσεις της διπλής (duplex) εκτύπωσης.

Πως μπορώ να καταργήσω την αρίθμηση παραγράφων στο τεύχος;
Στο μενού
[Τεύχος/Ρύθμιση εμφάνισης τεύχους/Διάφορα], απενεργοποιείτε την "Αρίθμηση παραγράφων στο τεύχος".

Το παράθυρο Παράμετροι εκτύπωσης του εκτυπωτή δεν εμφανίζεται.
Αυτό συμβαίνει γιατί ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής των windows, δεν υπάρχει. Συνήθως στα windows XP και 2000 όταν ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής είναι εκτυπωτής δικτύου και δεν έχετε συνδεθεί στο δίκτυο ή ο εκτυπωτής σας είναι κλειστός δεν μπορεί να εμφανιστεί. Για να λυθεί το πρόβλημα συνδέστε τον εκτυπωτή ή αλλάξτε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή με κάποιον άλλο.

Όταν προσπαθώ να εκτυπώσω εμφανίζεται το μήνυμα "Πρόβλημα εκτύπωσης.."
Για να κάνετε προεπισκόπηση του τεύχους θα πρέπει να έχετε έναν διαθέσιμο εκτυπωτή συνδεδεμένο στο μηχάνημα σας. Συνήθως αυτό συμβαίνει στα windows XP και 2000 όταν ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής είναι εκτυπωτής δικτύου και δεν έχετε συνδεθεί στο δίκτυο ή ο εκτυπωτής σας είναι κλειστός. Για να λυθεί το πρόβλημα συνδέστε τον εκτυπωτή ή αλλάξτε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή με κάποιον άλλο.

Πως μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις των παραγράφων στο τεύχος εκτύπωσης;
Στο μενού
[Τεύχος/Ρύθμιση εμφάνισης τεύχους] στην επιλογή "Διάφορα" ρυθμίζετε τους παραμέτρους της εκτύπωσης των παραγράφων του τεύχους.

Πως μπορεί να αλλάζει η σελίδα μου σε κάθε κεφάλαιο.
Στο μενού [Τεύχος/Ρύθμιση εμφάνισης τεύχους] στην επιλογή "Διάφορα" τσεκάρετε "Αλλαγή σελίδας σε κάθε κεφάλαιο".

Ερωτοαπαντήσεις για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές
Ερωτοαπαντήσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης