Πληροφορίες
DEMO
F.A.Q     
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Kenaksplash200.gif (10324 bytes)      

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
 
Ιστορικό του προγράμματος MONA KENAK

Revised: Φεβρουαρίου 24, 2023


Ημερομηνία Έκδοση Αλλαγές Κατεβάστε νέα έκδοση από το μενού - [Αναβάθμιση]

07-22 05.07/2022 Τελευταία ενημερωμένη έκδοση προγράμματος.

01-20 20.01/2020 Ενημέρωση αδειών χρήσης 2020.

03-18 24.03/2018

Προσθήκες νέας έκδοσης

 

1. Μπορείτε να επιλέξετε να μην στέλνονται οι μεσότοιχοι, τα δάπεδα άνω χώρου, οι οροφές κάτω χώρου στο αρχείο XML (καρτέλα Ενεργειακά στοιχεία).
Ως προεπιλογή η επιλογή να μην στέλνονται στο αρχείο XML.

 

2. Eπιλέγετε να στείλετε ή όχι στο αρχείο XML ρολά/εξώφυλλα, τσεκάροντας το αντίστοιχο πλαίσιο, έχοντας δύο επιλογές: 

α) αν το τσεκάρετε τότε σε όλα τα παράθυρα θα χρησιμοποιηθεί το αντίστοιχο ρολό/εξώφυλλο με το Rrb που επιλέγετε από την λίστα στην καρτέλα Ενεργειακά στοιχεία.

β) αν δεν το τσεκάρετε τότε στέλνονται τα Rrb των κουφωμάτων που εισάγετε στο μενού Υλικά/Kουφώματα, όπου με την επιλογή Επεξεργασία εισάγετε το Rrb σύμφωνα με τον "Πίνακα 3.12. Η θερμική αντίσταση Rrb που προσφέρει στο κούφωμα η χρήση εξωτερικού προστατευτικού φύλλου ανάλογα με το βαθμό αεροστεγανότητάς του".


Τα ρολά/εξώφυλλα δεν παίζουν κανένα ρόλο στην θερμομονωτική ικανότητα, μόνο στην ενεργειακή καταταξη του κτιρίου.

11-17 28.11/2017 Νέα ενημερωμένη έκδοση προγράμματος, σύμφωνα με τα ΦΕΚ B' 4003-17/11/2017 και ΦΕΚ B' 4108-23/11/2017, με τα οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΟΤΕΕ),
που αφορούν την ενεργειακή απόδοση κτιρίων και πιο συγκεκριμένα, οι τεχνικοί κανόνες/προδιαγραφές  για την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ. 2017 και τίθεται σε λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), που καθίσταται πλέον υποχρεωτικά, καθώς και η εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ 2017 και των αντίστοιχων ΤΟΤΕΕ.

08-17 23.08/2017 Νέα ενημερωμένη έκδοση προγράμματος σύμφωνα με το
ΦΕΚ 2367 Τεύχος Β, 12/07/2017
"Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων".

06-17 28.06/2017  

03-17 02.03/2017  

01-16 25.01/2016 Αν στα Windows δεν εμφανίζονται σωστά σε ορισμένα σημεία τα Ελληνικά, τότε σημαίνει οτι η βασική γραμματοσειρά των Windows σας (Ms Sans Serif) δεν είναι σωστή.
Στην περίπτωση αυτή στην επιλογή Αρχείο/Κύρια γραμματοσειρά Windows, επιλέξτε γραμματοσειρά Arial.
Για να ενεργοποιηθούν οι αλλαγές επανεκκινήστε το πρόγραμμα.

15.01.16 20.01/2016 Προσαρμογή προεπισκόπησης και εκτύπωσης σε windows 10 με υψηλή ανάλυση οθόνης και μεγεθος χαρακτήρων μεγαλύτερο του 100%.

10.06.14 10.06/2014 Βελτίωση εξαγωγής τεύχους σε PDF και WORD αρχεία.
Σύνθετη προεπισκόπηση με μικρογραφίες (επιλογή απλής προεπισκόπησης χωρίς μικρογραφίες).

10.10.2013 10.10/2013 Στα Ενεργειακά Στοιχεία, προστέθηκε η επιλογή [Κουφώματα στο XML με Uk από ΤΟΤΕΕ], τσεκάροντας την επιλογή αυτή στέλνεται στο XML αρχείο το Uk των παραθύρων βάσει ΤΟΤΕΕ και όχι υπολογιζόμενο με ακρίβεια από τα U του πλαισίου και του υαλοπίνακα.

15.10.2012 15.10/2012 Στα ενεργειακά στοιχεία προστέθηκε ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ για κτίρια εκτός κατοικίων.
Στο μενού
Αρχεία προστέθηκε η επιλογή ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ, για να συνθέτετε XML για κτίριο με περισσότερες θερμικές ζώνες.
Κτιριακά στοιχεία, επιλογή Μ.Θ.Χ. άνω ορόφου
.

06.08.2012 06.08/2012 Ενεργειακά στοιχεία/Σκιάσεις μονωμένων τοίχων : Σκιάσεις και σε μονωμένους τοίχους για την Ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου.
Προσθήκη νέων υλικών στην βάση του προγράμματος βάσει της ΤΟΤΕΕ 20701-1, πίνακας 3.4α και 3.4β.

15.01.2011 16.01/2011 Πρώτη έκδοση προγράμματος ΜΟΝΑ ΚΕΝΑΚ