Προϊόντα   

Νέο Πρόγραμμα
Υπολογισμός και Σχεδίαση μεταλλικών δίστηλων πλαισίων για βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, υπόστεγα σύμφωνα με Ευρωκώδικα 3.

Περισσότερα...                                                                               Παραγγελία

Νέα Έκδοση FRAME2Dexpress  
Διαστασιολόγηση κατασκευών από οπλισμένο Σκυρόδεμα, Χάλυβα ή Ξύλο σύμφωνα με Ευρωκώδικες 2,3 και 5.
Περισσότερα...                                                                              Παραγγελία

Περισσότερες πληροφορίες SteelSectionsEC3 Νέο Πρόγραμμα
Πίνακες Χαλύβδινων Διατομών σύμφωνα με Ευρωκώδικα 3.
Αυτόματη ενεργοποίηση πινάκων χαλύβδινων διατομών στο FRAME2Dexpress. Περισσότερα...                                                                              Παραγγελία

MONA KENAK Πρόγραμμα για την μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας κτιρίων, MONA ΚΕΝΑΚ. Το πρόγραμμα αυτό αντικαθιστά την υπάρχουσα θερμομόνωση winΜΟΝΑ. Μελέτη θερμομόνωσης κτιριακού κελύφους. Περισσότερα...                                       

Περισσότερες πληροφορίες για FEDRA Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία - Πεπερασμένα στοιχεία - Ευρωκώδικες 6, 2 και 8. Στέγες- πατώματα με Ευρωκώδικα 5.
Προκατασκευασμένα κτίρια. Ξύλινα σπίτια με οριζόντιους κορμούς δένδρων και με ξύλινα πάνελ Ευρωκώδικας 5.  Έλεγχος σε φορτίσεις εκτός επιπέδου.
Περισσότερα...

Περισσότερες πληροφορίες για winΦΟΡΑΜ Αμοιβές μηχανικών - Φοροτεχνικά οικοδομικών αδειών - Ελάχιστο κόστος  - Προϋπολογισμοί - ΙΚΑ - Χρονικός προγραμματισμός -  Χιλιοστά,   Έτοιμα τεχνικά κείμενα. Τοπογραφικές εργασίες - Ρυθμίσεις Ημιυπαίθριων χώρων - Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων. Περισσότερα...

Περισσότερες πληροφορίες για BETONexpress
Νέα έκδοση Δεκέμβριος 2011
Πρόγραμμα διαστασιολόγησης τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. ΚΩΣ, ΕΑΚ-2000, Ευρωκώδικας 2 . Πλάκες, δοκοί, υποστυλώματα, πέδιλα, τοίχοι αντιστήριξης, ειδικές κατασκευές, ενισχύσεις. Εξειδικευμένο σχεδιαστικό πακέτο  για αυτόματη σχεδίαση. Πλήρες και αναλυτικό τεύχος υπολογισμών. Περισσότερα...

Περισσότερες πληροφορίες για WOODexpress
Νέα έκδοση Δεκέμβριος 2010
Πρόγραμμα διαστασιολόγησης ξύλινων κατασκευών με Ευρωκώδικα 5.
Μεγάλη ποικιλία ζευκτών στέγης. Ολοι οι έλεγχοι του Ευρωκώδικα 5, για τους συνδυασμούς φορτίσεων. Ελεγχοι συνδέσμων.
Εξειδικευμένο σχεδιαστικό πακέτο  για αυτόματη σχεδίαση ζευκτών και συνδέσεων. Πλήρες και αναλυτικό τεύχος υπολογισμών. Περισσότερα...

Περισσότερες πληροφορίες για FRAME2Dexpress Στατική και δυναμική ανάλυση διδιάστατων φορέων.
Συνδυασμοί φορτίσεων, επικόμβια και κατανεμημένα φορτία, διαγράμματα εντατικών μεγεθών και μετατοπίσεων, ιδιοσυχνότητες, ιδιομορφές.
Περισσότερα...

Αμοιβές Μελετών Δημοσίων Εργων
Αμοιβές Μελετών Δημοσίων  Έργων σύμφωνα με το Ν.3316/2005 για μελέτες κτιριακών έργων. Περισσότερα...

 STEELexpress ό κατασκευή...
Πρόγραμμα διαστασιολόγησης μεταλλικών κατασκευών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3.

 Περισσότερες πληροφορίες για ΑΠΔ ΙΚΑ

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Οικοδομοτεχνικών Έργων

Πίνακας με στοιχεία Εργοδοτών - Εργαζομένων
Πίνακας με Καταστήματα - Υποκαταστήματα ΙΚΑ
Πίνακας Αποδοχών - Περιπτώσεις Ασφάλισης Εργαζομένων
Κατασκευαστικές Φάσεις Δημοσίων - Ιδιωτικών Έργων
ΑΠΔ σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα, cd ή μέσω internet)
Περισσότερα...

 Περισσότερες πληροφορίες για winPYRO Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας κτιριακών έργων (πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, γραφεία, καταστήματα, βιομηχανίες, αποθήκες, χώροι στάθμευσης οχημάτων, χώροι συνάθροισης κοινού, νοσηλευτικά ιδρύματα, νέα και υφιστάμενα ξενοδοχεία, εκπαιδευτήρια). Περισσότερα...

 Περισσότερες πληροφορίες για winΧΙΛΙΟΣΤΑ Υπολογισμός του πίνακα χιλιοστών και ποσοστών δαπανών των πολυκατοικιών. (Περιλαμβάνεται στο winΦΟΡΑΜ) Περισσότερα...

ό κατασκευή...

Περισσότερες πληροφορίες για CGFLOAT Program for dynamic analysis of long floating structures (floating bridges, floating breakwaters, floating marinas) in short crested waves.
Δυναμική ανάλυση σε θαλάσσιους κυματισμούς επίμηκων κατασκευών όπως πλωτές γέφυρες, πλωτοί κυματοθραύστες και πλωτές μαρίνες.
 
Περισσότερα...

Περισσότερες πληροφορίες για cgWindWaves Forecasting of wind generated waves in restricted fetch water regions. Πρόγνωση κυματισμών που δημιουργούνται από τον άνεμο.
Περισσότερα...

Τα προγράμματα δίνονται σε CD και συνοδεύονται από πλήρες βιβλίο οδηγιών.
 
 
 
 
 Τηλεφωνικό κέντρο
Τηλ. 26510 48900 
Fax: 26510 48889
info(at)runet.gr
e-κατάστημα
 Τελευταία Νέα
  Demo προγραμμάτων SteelPortalFrameEC3 και SteelSectionsEc3
  BETONexpress, WOODexpress, FRAME2Dexpress Δυνατότητα επιλογής Ελληνικής ή Αγγλικής γλώσσας
  Ρύθμιση Αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με τον Νόμο 4178 ΦΕΚ 174-8/8/2013
 Υποστήριξη

Κωδικός ενεργοποίησης
λογισμικού

Οδηγίες αποστολής XML   αρχείου

Δωρεάν αναβαθμίσεις προγραμμάτων
 Δωρεάν Έκδοση Lite
Κατεβάστε FRAME2D express Lite

Στατική και δυναμική ανάλυση διδιάστατων φορέων

 Free trial versions
Download trial versions.. Δοκιμάστε τώρα!
Κατεβάστε δοκιμαστικές εκδοσεις.
Κατεβάστε ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ MONA KENAK

Περιορισμοί προγράμματος Κάτοψη μέχρι 40 τ.μ.
Τοίχοι μέχρι 6 μ.
Εκτύπωση τεύχους ανενεργή

Κατεβάστε ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ BETONexpress
Κατεβάστε ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ WOODexpress
Κατεβάστε ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ FEDRA
Κατεβάστε ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ cgFLOAT
Κατεβάστε ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ cgWindWaves

Έκπτωση
για νέους μηχανικούς
και φοιτητές
25%


Τα προγράμματα διατίθενται και σε Αγγλική έκδοση


 

e-Store Parter της
 Inter Engineering

Δ/νση Γραφείων RUNET

Βρείτε μας στον χάρτη

ΡΙΖΑΡΗ 51,
45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Τηλ. 26510 48900
Fax: 26510 48889

 

Revised: Φεβρουαρίου 05, 2015